Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Vanaf januari 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan drie boeken in voorbereiding. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20232022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 (A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 12 - 37. Anna Achmatova: Inleiding [9-10]

vrijdag 25 maart 2022

Vervolg van gisteren (en tevens slot).


9.

De vleugel van de waan is al
Over mijn halve ziel gezonken,
Hij lokt mij naar het zwarte dal
En voert met rode wijn mij dronken.

Ik moest hem, dat begreep ik wel,
De overwinning dan maar laten,
’t Was of ik, luisterend naar mijzelf,
Een ander wartaal hoorde praten.

Hij wil niet dat ik ook maar iets
Bewaar of meeneem uit ’t verleden
(Hoe ik ook aandring, ’t helpt me niets,
Hoe ik hem ook bestook met beden):

Niet de ogen van mijn zoon, zo bang – 
Het tot een steen verstarde lijden,
Die onheilsdag niet of ’t gevang
Bij ’t laatste weerzien van ons beiden,

Niet de geliefde koele hand,
Niet van de linden ’t schaduwbeven,
En niet de verre lichte klank – 
van ’t laatste woord dat troost kan geven.  10.

Kruisiging

          Moeder, ween niet over mij in mijn graf. [1]


Op ’t grootse uur het lied van engelenscharen,
De hemel loste op in vuur. Hij zei:
‘Ach Vader, waarom hebt Gij mij verlaten!’ [2]
En tot Zijn Moeder: ‘Ween toch niet om Mij…’

*

Magdalena jammerde en schreide,
De geliefde leerling stond verstard.
Niemand dorst zijn blik te laten glijden
Naar de Moeder, zwijgend in haar smart.

1940


[1] Moeder, ween niet over mij in mijn graf – regel uit het negende gezang van de Russisch-orthodoxe canon van de Goede week.
[2] 
Ach Vader, waarom hebt Gij mij verlaten! – naar Mattheus 27:46.

Archief 2022