Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Vanaf januari 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan drie boeken in voorbereiding. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20232022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 (A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 48 - 230. Toon Tellegen: Het leven is...

woensdag 01 december 2021

Het leven is kromgetrokken

Het leven was zo nieuw, zo onberispelijk, zo zondags –
het lag te pronken in etalages van winkels overal,
je drukte je neus tegen het glas,
het was onbetaalbaar, maar zo mooi en zo rechtvaardig,
                                                                               rechtzinnig, rechtstreeks...
je kon je ogen er niet van afhouden
het is kromgetrokken terwijl je keek en niet doorliep.

2021


Openingsgedicht van Tot de winter er op volgt, de nieuwe gedichtenbundel van Toon Tellegen.Net als bij
Wim Hofman het geval was, is die verschenen rond de viering van dichters tachtigste verjaardag. Hofmans bundel is een bloemlezing uit eerder werk. Een terugblik dus. Tellegen kijkt om en vooruit, maar met
het gezicht van de ouderdom. Van het achterplat: Nu eens kijkt hij met weemoed terug op het leven, dan weer schopt hij vol bravoure het einde ervan vèr voor zich uit.


Het gezicht van de ouderdom


Het gezicht van de ouderdom is anders dan ik had gedacht.
Ik wist niet dat er iets achter zat: ongeduld, uitvluchten, voornemens…
Het maakt grimassen.
Zijn dat aankondigingen van de dood
                                    of zijn het grimassen van nieuwsgierigheid?
De ouderdom verliest zijn smaak, zijn stem en zijn verlangen naar een ander,
maar zijn nieuwsgierigheid groeit, neemt groteske proporties aan.
Nieuwsgierigheid naar wat?


Wordt vervolgd.

Archief 2021