Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 51 - 222. Jean-Louis Pisuisse: Brief van...

dinsdag 22 december 2020

Brief van een ongehuwde moeder aan Koningin Wilhelmina


[Beluister hier in uitvoering van Fie Carelsen.]


Wil mij vergeven Majesteit
Dat 'k van uw koninklijke tijd
'n Ogenblikkie durf te vragen
Ik weet 't geeft voor mij geen pas
Maar 'k docht - nou U ook moeder was -
Dat ik 't wel zou mogen wagen

De buurvrouw naast me heeft gezeid
Dat U als vorstin, majesteit
Geen tijd hebt om 'n brief te lezen
Dat dat uw secretaris doet...
Maar leest U deze zelf als U zo goed
Voor mij als moeder zijnd' zoudt willen wezen

U moet niet kijken asjeblief
Dat ik met potlood deze brief
Op d'achterkant van 'n traktaatje heb geschreven
Er is geen mens die 't voor me haalt
En niemand die 't voor me betaalt
En buurvrouw kon niks beters geven

Terwijl ik leg hier in bed
Kan 'k buiten in de straat de pret
En herrie van de mensen horen
Buurvrouw zeit alles is versierd
En dat er druk wordt feest gevierd
Omdat Uw kindje is geboren

'k Heb ook 'n kindje, Majesteit
Dat nou ik schrijf hier naast me leit
't Is ook 'n meissie, maar 'n daggie ouwer
Dan 't uwe. Morgen ben 'k weer op de been
Voor U gaat daar meer tijd mee heen
Voor ons slag mensen gaat dat gauwer

Maar ben ik morgen overeind
Dan weet 'k, als ongehuwde moeder zijnd'
Waarachtig niet waar of ik heen moet
M'n dienst, die is me opgezeid
M'n laatste spaargeld ben ik kwijt
Aan kostgeld, vroedvrouw en an doopgoed

U is fatsoenlijk getrouwd
U heeft 'n man, die van U houdt
Och, wil in Uw geluk eens denken
Aan arme vrouwen zoals ik
Die in 'n dronken ogenblik
'n Schooier haar vertrouwen schenken

'k Vraag voor mezelf geen hulp of geld
Ik weet het is met mij gesteld
Zoals met honderd stomme meiden
Die voor 'n vent z'n mooie smoel
Niet door verstand, maar door gevoel
Zich in d'ellende lieten leiden

Maar voor m'n meisje schrijf 'k deez' brief
Och God, ik heb 't even lief
Als Uwe Majesteit d'r eigen kindje
Moet nou dat schaap de weg op gaan
Waar nou d'r moeder op moet staan
Geen mens troost, hellept of bemint je

Daarom als U weer beter ben
En weer geregeld werken ken
Laat uw ministers dan eens wetten geven
Waardoor 'n kind zoals 't mijne
Als uw kind en als andere kleine
Niet als onwettig hoeft te leven

't Is makk'lijk om te zeggen: trouw
Maar God, je bent toch mens, toch vrouw
En trouwen moet je erger soms bezuren
Laat 't door U zijn, Majesteit-bemind
Dat nooit 'n onbezonnen meid haar kind
Als hoerekind de wereld in moet sturen

1909


Naast De Franse gouvernante is dit wel het bekendste lied dat voortkwam uit de samenwerking van Jean-Louis Pisuisse (tekst) en Max Blokzijl (muziek). Zie hieronder het totale repertoire van deze Vertolkers van het levenslied. Het programmaboekje bevindt zich in mijn eigen theaterarchief. Het stamt uit ca. 1907.
Voor verdere toelichting: zie hier.


Archief 2020