Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 28 - 201. Tsead Bruinja: Wacht met Henk...

zaterdag 20 juli 2019

Wacht met Henk zeggen als He-Herman zich aan u voorstelt

Stotteren is een verstoring in het ritme van de spraak waarbij de spreker precies weet wat hij wil zeggen, maar dat op dat moment niet kan vanwege onwillekeurige herhalingen, verlengingen en blokkades van spraakklanken.

Na negen wedstrijden spelen is het verschil tussen Amsterdam en Nijmegen, Groningen, Den Bosch slechts één punt. Dordrecht volgt op twee punten van dit drietal.

De-de-de bal is-is heel-heel-heel groot.

Het verschil tussen Amsterdam en Silicon Valley is dat Nederlandse studenten naar de Starbucks gaan om over hun toekomst te praten, en dat studenten in Silicon Valley er met hun laptops heen gaan om aan hun toekomst te bouwen.

Volgens hen is veel van het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam terug te voeren op het karakter van het havenwerk. In Amsterdam zijn er veel lijnvaartrederijen met vast personeel, in Rotterdam overheerst de wilde vaart en dientengevolge losse arbeid.

Het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam, of eigenlijk: tussen wel en niet de SP in het stadsbestuur.

Klanken of lettergrepen worden herhaald (bababababanaan), verlengd (vvvvvvvvis) of met veel spanning uit de mond geperst (p - - oes). Stotteren is een verstoring in het ritme van de spraak.

Wat is het verschil tussen Amsterdam en Heerde wat betreft het verkeer op straat? Ga daarvoor naar pagina 1.

Hieronder zie je de prijsontwikkeling van de laatste twintig jaar per provincie. Vooral het verschil tussen Amsterdam en de rest van Nederland is nog groter geworden.

L-l-l-lastig.

Alleen op zondag blijkt af en toe nog een klein beetje het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam: opa André is nog altijd voor zijn Ajax, terwijl de kleinkinderen allemaal Feyenoord-aanhangers zijn. Als er gezamenlijk naar voetbal wordt gekeken, zorgt Tini voor een mooie rood-witte taart, zodat daarmee in elk geval alle supporters tevreden worden gesteld.

Dat is niet alleen het verschil tussen Amsterdam en Delfzijl, maar ook binnen steden. Amsterdam heeft een populaire (oude) kern gecombineerd met relatief lage huren èn weinig populaire vroegnaoorlogse uitbreidingswijken met relatief hoge huren.

Daarnaast kunnen zich ook lichamelijke voordoen. Voorbeelden hiervan zijn: meebewegen van lichaamsdelen, knipperen met de ogen, verstoring van de adem, transpireren en spanning.

Het echte probleem is dat NRC-Handelsblad is afgezakt van een kwaliteitskrant met internationale pretenties naar een krant waar het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam er blijkbaar toe doet.

Alhoewel de hogescholen elkaar uitkozen om te beoordelen, is de conclusie van de peerreview dat het verschil tussen Amsterdam en Utrecht levensgroot is.
Ik heb er nachten huilend van in mijn bed gelegen. Ik heb dagenlang het geluid van mijn eigen stem niet gehoord.

Nog opmerkelijker is evenwel het verschil tussen Amsterdam en Arnhem op dit punt. Ofschoon de laatstgenoemde stad het op één na (Spijkerkwartier) grootste prostitutiecentrum in Nederland herbergt, heeft zich hier – in tegenstelling tot Amsterdam – blijkbaar geen enkele vrouwenhandelzaak voorgedaan.

Naast deze lichamelijke symptomen zijn er ook verborgen symptomen die een rol kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn: vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken.

Blijkbaar zijn de creatieve bedrijven dus niet doorslaggevend voor de verschillen in concurrentiepositie tussen Nederlandse gemeenten, behalve mogelijk voor het verschil tussen de positie van Amsterdam en de rest van Nederland. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt uitvoeriger ingegaan op de uitzonderlijke positie van Amsterdam.

Wacht met Henk zeggen als He-He-Herman zich aan u voorstelt.

Het verschil tussen Amsterdam en Hongarije? Hier (in Amsterdam) glimlachen mensen tegen elkaar. Als je thuis (in Hongarije) iemand wat langer aankijkt, krijg je te horen: Wat moet je van me? Hier (in Amsterdam) zeggen de meeste mensen: Hallo, hoe gaat het? Mensen zijn positiever, creatiever, vrijer. Natuurlijk speelt geld ook een belangrijke rol in hun keuze. 

Er zijn veel vormen van stotteren. De een herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. Stotteren is een complex probleem, een communicatieprobleem, een maatschappelijk probleem, en stotteren ontwikkelt zich.

Er zijn veel vormen van stotteren. De een herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. Stotteren is een complex probleem, een communicatieprobleem, een maatschappelijk probleem, en stotteren ontwikkelt zich.

Er zijn veel vormen van stotteren. De een herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. Stotteren is een complex probleem, een communicatieprobleem, een maatschappelijk probleem, en stotteren ontwikkelt zich.

Meestal begint stotteren bij kinderen tussen de twee en zeven jaar, maar het kan zich ook op latere leeftijd ontwikkelen.

Je kunt Amsterdam uitlachen, haar zinnen afmaken en zeggen dat ze normaal moet praten.

2019


Sinds januari is Tsead Bruinja (1974) de nieuwe Dichter des Vaderlands. In zijn nieuwe bundel Ik ga het donker maken in de bossen van staan een aantal gedichten die hij publiceerde in die hoedanigheid en dus zijn geïnspireerd op de actualiteit. Zoals dit gedicht dat ik eerder in deze rubriek opnam.
Een verantwoording ontbreekt overigens, wat opmerkelijk is en een gemiste kans, want met de context laten die gedichten zich beter duiden. Maar het toont ook aan dat er niet veel verschil is tussen Bruinja’s gedichten in opdracht en zijn vrije werk, dat je sociaal-politiek kunt noemen en waarin zorgen over het populisme in het politieke debat ten aanzien van de natuur (zie de titel) en de multiculturele samenleving sterk doorklinken. De ene keer helder, dan weer hermetisch of dadaïstisch of als
spoken word en zelfs graphic novel en natuurlijk in het Fries. Bonte bundel van Bruinja, maar dat zijn we van hem gewend. (Lees ook hier en hier.)

Archief 2019