Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 28 - 198. Abdelkader Benali: Ode aan...

woensdag 17 juli 2019

Ode aan de vrijwilliger

Ik ben een vrijwilliger. Trots. Waar ik help
haalt men weer adem. Waar ik ben, sta ik klaar.
Op afroep zet ik een stapje extra.
In mijn dromen red ik de wereld, echt vet.

Wanneer er over drempels moet worden gestapt,
bel me! Met een veeg geef ik het vuile raam zijn
uitzicht weer terug. Heel goed ben ik in
salades maken, vrienden vinden. Er zijn.

Dit doe ik zonder er iets voor terug te vragen.
Jouw dank is mijn dagelijks brood. Delen is alles.
Als je me ziet: geen betere manier om me
gelukkig te maken dan me herinneren aan

hoe fijn de ontmoeting was. Dan krijg ik
blos op mijn gezicht. En vlieg voor je!

2017


Voor toelichting: lees hier.

Archief 2019