Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 26 - 184. Drs. P: Wat heb je gedaan, Daan?

woensdag 03 juli 2019

[Beluister hier het origineel > gezongen tekst wijkt af van het manuscript]
[Bekijk en beluister een Amsterdamse meezingavond]


Kedinkedonkedinkedonkeding mijn ome Daan
Kezinkezonkezinkezonkezinke tegenaan
Kewinkewonkewinkewonkewinke reuzestrop
Kerinkeronkerinke bovenop

Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
In de hele met zijn allen van die dingen niets meer aan

Temitsemotsemitsemotsemitse carnaval
Tefritsefrotsefritsefrotsefritse raar geval
Teblitseblotseblitseblotseblitse opgezet
Tekwitsekwotsekwitse in zijn bed

Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
In de hele met zijn allen van die dingen niets meer aan

Bedimpedompedimpedompedimpe op bezoek
Begimpegompegimpegompegimpe onderbroek
Benimpenompenimpenompenimpe stukadoor
Bekimpekompekimpekompekimpe zongen wij in koor:

Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
Wat heb je gedaan, Daan?
Waar kom je vandaan?
In de hele met zijn allen van die dingen niets meer aan

1972


Voor toelichting: lees hier.

Archief 2019