Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 23 - 161. Mischa Andriessen: Wezen

maandag 10 juni 2019

Vervolg van gisteren.

We zeggen ga nu maar zie ons eerst
Als jullie de tak bij het tuinpad zijn gepasseerd
En de kant uitgegaan die hij wees
Jullie bij het nu geluwde water weer
Bevend elkaar omarmen jullie blik versmelt
Wordt afgewend onmachtig te zien hoe dichtbij
Op de kant een reiger verstijft in zijn jacht
Alsof de klok net stil twaalf heeft geslagen
Er geen weg terug meer is uit dit moment
Tot het beest bliksemsnel zijn aas vindt
En wetend dat er niets meer is de vleugels strijkt
Een dichtgevouwen paraplu die de wind uit handen waait
Het geluid van zijn luchtzwemmen later wekt haar in hem
Een schreeuw op slag is het zacht van haar ogen weer zichtbaar
Schrikt hij van wat hij weerspiegeld ziet gaat haar afwezig voor
Het verrekte eind terug tot aan het tuinpad – daar dwaalt
Het gezicht als één naar wat daar plotseling schimt
En horen jullie nu ook wat daar als verweende echo klinkt
Van wat zo kort geleden is geweest – zou het dan toch echt
De tak ligt er nog maar geeft nu een andere richting aan
Jullie hebben je niet vergist er is beweging
Achter het raam in de kamer die jullie binnengaan
Waar hij thee zet die jullie zwijgend drinken
Tot hij dan toch het is tijd zegt ik ga
Zie ons dan eerst voor de deur staan
Wij die beter luisteren dan praten wij die alles zagen
Nu tegelijk een stap opzij doen hem vrij baan geven
En als niet eerder voor haar spreken je komt hier onmogelijk vandaan

2019

Archief 2019