Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 18 - 129. Edward Lear: The Owl and the Pussy-Cat

donderdag 09 mei 2019
The Owl and the Pussy-Cat went to sea
In a beautiful pea-green boat, 
They took some honey, and plenty of money
Wrapped up in a five-pound note. 
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar, 
“O lovely Pussy! O Pussy, my love,
What a beautiful Pussy you are, 
You are, 
You are!
What a beautiful Pussy you are!”  

Pussy said to the Owl, “You elegant fowl, 
How charmingly sweet you sing! 
Oh! let us be married; too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?” 
They sailed away for a year and a day, 
To the land where the bong-tree grows,|
And there in a wood a piggy-wig stood,
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.  

“Dear Pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?” Said the Piggy, “I will.” 
So they took it away, and were married next day
By the turkey who lives on the hill. 
They dined on mince, and slices of quince, 
Which they ate with a runcible spoon; 
And hand in hand, on the edge of the sand,    
They danced by the light of the moon,             
The moon,             
The moon,   
They danced by the light of the moon. 

1965Voor toelichting: lees hier.

The Owl and the Pussycat is in 1966 op muziek gezet door de beroemde Russische pianist Igor Stravinsky (1882-1971). Dit werkje (van nog geen drie minuten) voor sopraan en piano schreef hij op latere leeftijd voor zijn vrouw Vera. Het kinderrijmpje was namelijk de eerste Engelse tekst die zij leerde. Luister hier.

Archief 2019