Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 18 - 129. Edward Lear: The Owl and the Pussy-Cat

donderdag 09 mei 2019
The Owl and the Pussy-Cat went to sea
In a beautiful pea-green boat, 
They took some honey, and plenty of money
Wrapped up in a five-pound note. 
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar, 
“O lovely Pussy! O Pussy, my love,
What a beautiful Pussy you are, 
You are, 
You are!
What a beautiful Pussy you are!”  

Pussy said to the Owl, “You elegant fowl, 
How charmingly sweet you sing! 
Oh! let us be married; too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?” 
They sailed away for a year and a day, 
To the land where the bong-tree grows,|
And there in a wood a piggy-wig stood,
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.  

“Dear Pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?” Said the Piggy, “I will.” 
So they took it away, and were married next day
By the turkey who lives on the hill. 
They dined on mince, and slices of quince, 
Which they ate with a runcible spoon; 
And hand in hand, on the edge of the sand,    
They danced by the light of the moon,             
The moon,             
The moon,   
They danced by the light of the moon. 

1965Voor toelichting: lees hier.

The Owl and the Pussycat is in 1966 op muziek gezet door de beroemde Russische pianist Igor Stravinsky (1882-1971). Dit werkje (van nog geen drie minuten) voor sopraan en piano schreef hij op latere leeftijd voor zijn vrouw Vera. Het kinderrijmpje was namelijk de eerste Engelse tekst die zij leerde. Luister hier.

Archief 2019