Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 11 - 82. Patty Scholten: De psychiater

zaterdag 23 maart 2019

Die psychologe had maar aangeklooid. 
Een nieuwe therapeut diende zich aan.
Scherpzinnig, slim, een echte freudiaan.
die in mijn tasje gluurde, als verstrooid. 

Bij hem heb mijn mannen neergegooid.
Reptielenman en Arend, kapelaan,
ik had zoveel verliefdheden te gaan.
Ze waren steeds mijn vader, volgens Freud.

Ik had het therapeutisch niet verwacht:
’k werd weer verliefd, nu op de psychiater.
Dat heet een positieve overdracht.

En ‘k ging gedichten schrijven, want het klopt:
de creativiteit stroomt weer als water
door goede therapie. Nooit meer gestopt.

2011


Vervolg van gisteren. Ik moet afscheid gaan nemen van Patty Scholten, want andere bundels wachten. Jammer dat ik haar werk pas na haar dood goed heb ontdekt.


Wat is een therapie en houdt zij steek?
Ik zat hier tegenover die meneer en
was bijna doorlopend aan ‘t projecteren.
Ik heb veel fantasie: niets was wat ’t leek.

Soms was de therapeut mijn pa, soms keek
ik Arend aan en zat dan te blokkeren.
De therapeut bleef kalm, zou me nooit deren
al was ik bang of raakte ik van streek.

Die corrigerende ervaring droeg
genezing aan voor slecht geheelde wonden,
begrijpen met je brein is niet genoeg.

In therapie werd ik weer vrij, veerkrachtig.
Ik werd er nooit veroordeeld of geschonden.
Mijn strenge vader werd weer lief, aandachtig.

Archief 2019