Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Vanaf januari 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan drie boeken in voorbereiding. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20232022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 (A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 39 - Hugo Raspoet: Evviva il Papa

zaterdag 06 oktober 2018

[Zie hier]

Wie is het die zo hoog gezeten  
in zijn steenrijke Vaticaan 
de plaats bekleedt van een der goden  
die eigenlijk nooit hebben bestaan? 
Maar kom, dat doet hier niets ter zake  
tenslotte staat het iedereen vrij 
zichzelf een godheid uit te denken  
er kan nog altijd wel eentje bij

Zijn God heeft zich tot mens vernederd
hij heeft zichzelf tot God gemaakt
omringt door feodale luister  
waaruit hij nog niet is ontwaakt
Hij leeft nog in de middeleeuwen
hij hoort bij die folkloregroep 
die stof levert voor damesbladen
een zinloze paradetroep

In al zijn kerken en musea  
liggen de schatten opgehoopt
't bezit van 't Vaticaan alleen al  
is iets wat in de miljarden loopt
Zijn God zal daar wel blij mee wezen
die kreeg alleen maar armenbrood
en in de buurt van die miljarden
sterft Lazarus de hongerdood

O ja, ik weet het, ze beweren  
dat hij zelfstandig blijven moet
maar is dat niet aan politiek doen
veel meer dan hij aan godsdienst doet? 
Hij noemt zichzelf gewoon onfeilbaar  
waar 't om geloof en zeden gaat
hoewel daar niets van in 't epistel  
of in het evangelie staat  

Ik zwijg over de inquisitie
dat is voltooid verleden tijd
en ook de kerk maakt wel eens fouten  
ondanks die grote onfeilbaarheid
Waar nu in Griekenland en Spanje  
in naam van Christus alles mag
nu spreekt de paus 'Urbi et Orbi'  
over de crisis van ’t gezag

En dat hij Hitler liet betijen  
toen die de joden heeft vermoord
dat kan ik misschien nog begrijpen
de joden hadden z'n God vermoord
Maar waarom zwijgt hij zo hardnekkig
wanneer de neger wordt vertrapt
en wanneer overal ter wereld 
de clerus met het geld aanpapt?  

Hij heeft het altijd over vrede
en ik geloof dat hij oprecht 
geen oorlog wil, wie zou dat willen?
Maar denkt hij nooit eens aan het recht? 
En als hij zo zweert bij de vrede
waarom laat hij z'n katholiek 
nog altijd andere mensen doden?  
Zeg mij: waar blijft die encycliek?  

Maar encyclieken schrijft-ie enkel  
als 't om seks en zeden gaat
en dan liefst in een ouderwets Latijn
en liefst een eeuw of meer te laat
Ik wil over de pil nog zwijgen
omdat zijn veto mij niet raakt
maar is het niet ontzettend zielig
dat hij zich zo belachelijk maakt?  

Zijn uitspraak is idioot, maar erger  
en zieliger nog is het feit
dat mensen met verstand en rede  
nog leven in die donkere tijd 
waarin een groepje potentaten
met aan het hoofd een oude man
bepaalt hoe anderen moeten leven
en wat nu wel, wat niet meer kan

Gekleed in oude praalgewaden  
met z'n tiara en z’n ring
en met miljarden aan z'n voeten 
is hij een oude zonderling
Hij heeft de armoe en de liefde  
vervangen door een liturgie
Zijn God heeft hij voorgoed bedolven  
onder een hoop theologie

Maar hij mag rustig blijven zitten  
tussen het goud van z’n paleis
en blijven bidden voor de vrede  
met af en toe een wereldreis
En als hij van die vredestochten
terugkeert in z'n gouden slot
dan denkt hij even aan de armen  
en zegent hen in naam van God

1969
Nog één keer Hugo Raspoet.

Helena is zijn beste lied; het bovenstaande zijn meest beruchte. Hij schreef het voor het BRT-tv-programma Stellig Stelling Nemen. Maar het was te stellig stelling nemen wat Raspoet deed en de katholieke omroepleiding verbood het programma en het lied en de zanger ervan, waarna ook een aantal van zijn publieke optredens werden geboycot of geschrapt. En tijdens een optreden in Borgerhout werd hij zelfs door de politie van het podium gehaald! 

Archief 2018