Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 26 - Elisabeth Tonnard: Het nieuwe woord

zondag 01 juli 2018

Minstens 8 en niet meer dan 25 karakters
(een karakter is een letter, teken of spatie).
Minstens 3 karakters die niet in het oude woord voorkomen.
Niet meer dan 3 dezelfde karakters.
Minstens 1 hoofdletter.
Minstens 4 kleine letters.
Minstens 1 cijfer of teken
(een teken is bijvoorbeeld ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` | } ~ ).
Niet meer dan 3 tekens.
Alleen toegestane karakters:
tekens die niet hierboven staan, zoals ±, @, ±, § en ¼ 
diakrieten
(letters met accenten en speciale letters uit andere talen),
zoals: ë, Á, ?, Ç, ? en æ.

2017


Er was nog een vierde genomineerde voor de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut: Elisabeth Tonnard (1973). Maar is Voor het ideaal, lees de schaal wel een debuut? Tonnard is fotograaf, beeldend kunstenaar en schrijfster en publiceerde al zo’n veertig boeken, waaronder De wereld is er (2007). Weliswaar bibliofiel uitgegeven, maar destijds wel genomineerd voor de Hugues C. Pernath-prijs. En er verschenen meer uitgaven in beperkte oplagen, soms bij kleine drukkers en vaker in eigen beheer. Daaronder The Invisible Book, dat je bij haar kon bestellen voor nul euro. Je kreeg het onzichtbare boek waarschijnlijk toegestuurd in een onzichtbare envelop, want niemand heeft het boek ooit gezien.Alleen al vanwege dat soort creatieve vondsten gunde ik haar de nominatie van harte. Bovendien bewijst zij in deze zowat eerste voor de boekhandel en webshop bedoelde bundel hoe kunstzinnig zij is met beeld en met taal. Daarom heb ik minder met de sfeergedichten die zich te weinig of te gezocht onderscheiden van het werk van collega-dichters dan met de vervreemdende acties tussen lyrische regels en epische zinnen door (zoals een verwijzing achterin naar een bepaalde regel in een gedicht voorin), de allusies op andere dichters (zoals een gedicht dat helemaal is samengesteld uit herschikte regels van Richard Minne en Herinnering aan Herinnering aan Holland, een herschrijving van Hendrik Marsmans beroemde gedicht) en de humor waarover zij overduidelijk beschikt. Daarvan vind ik bovenstaand gedicht een goed voorbeeld. En dit, onder de titel Bonus, nog meer:


     € 0,29

omdat u in het afgelopen jaar bent
blijven leven en wij geen uitkering
bij overlijden hoefden te doen.

Archief 2018