Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 40 - Jean Pierre Rawie: De Mortuis

vrijdag 06 oktober 2017

In memoriam Willem Wilmink

Ik weet dat Willem vaak verdrietig was
omdat de kenners en de schriftgeleerden
hem in hun wijsheid enkel maar waardeerden
als liedjesschrijver voor de kleuterklas.

Maar ach, hij lag geen dag onder het gras
of men zag hoe ze zich en masse bekeerden
en hem als een groot dichtervorst vereerden -
Jawel: dat zeiden jullie toen dus pas!

God, moge God ons vanaf nu bewaren
voor dit soort ijdele cultuurbarbaren
met hun gemoed vol droesem en venijn.

Nee, dan de fijnproevers op dit festijn
die al die jaren al in Willen waren
en tot op heden nog in Willem zijn!

2017 

 
Na het gedicht In memoriam Gerrit Komrij het In memoriam Willem Wilmink. Het eerste over de overdrijving; het tweede over de onderschatting. De mortuis nil nise bene: spreek over de doden slechts op correctie wijze. Eerder dan De mortuis nil nisi bodum: over de doden niets dan goeds. En door de Latijnse spreuk niet af te maken, zegt Rawie het allebei.

Jean Pierre Rawie kende het werk van Willem Wilmink goed. Ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag, in 1996, stelde hij een bloemlezing samen uit Wilminks liedjes en gedichten voor kinderen en volwassenen. Titel: Ik had als kind een huis en haard. En na Wilminks overlijden, in 2003, verscheen een herdruk, aangevuld met enkele gedichten die Rawies vakbroeder later schreef.

In memoriam Gerrit Komrij en In memoriam Willm Wilmink maken onderdeel uit van de tweede (en kleinste) van drie afdelingen in Rawies nieuwe bundel, getiteld Handschrift. Negen gedichten met herinneringen aan andermans en het eigen levenslot.  

Archief 2017