Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 39 - Hans Tentije: Tegenzang

zaterdag 30 september 2017

Goed, hij velde Goliath, bracht Saul, wiens dochter
hij begeerde, de voorhuiden van tweehonderd afgeslachte
Filistijnen als bruiddschat, verdeelde in opperste
geilheid zijn zaad over ettelijke
vrouwen, bijzitten, dienstmaagden -

van hem, David, en zijn zangmeester kennen we
de psalmen, vol vrees, niet alleen
voor zijn vijanden, maar ook voor het kwaad, het zondige
dat in zijn innerlijk school

woedend, bloeddorstig, riep hij zijn God
der wrake aan, smekend om de gruwelijkste straffen
en klopjachten, de uitroeiing
van volksstammen, hele volkeren zelfs
terwijl hij kruiperig zei
naar begrip, erbarmen te snakken

zoveel kinnebakken moesten er verbrijzeld en anders
gestemde kelen door de pijlen, die Hij
nauwgezet op de pees schikte, getroffen worden
want Zijn hand zou de heidenen
en loochenaars beslist weten te vinden

geweld raast, openlijk of tersluiks, herhaaldelijk nog
over verdorde of grazige weiden sinds de Heer zich allang
van Zijn schepping afgekeerd en het leven
zo een nog duisterder bestemming gegeven had -

ja, onze dagen zijn inderdaad als gras

2016


Nog een gedicht uit Om en nabij (2016), gebaseerd op de psalmen die zijn toegeschreven aan Koning David. Tentije schreef zijn psalmgedicht voor het boek Psalmen van nu, een bijzondere  en zeer kostbare losbladige uitgave in cassette van de Atalanta Pers, eveneens verschenen in 2016. Voor de verkoop waren slechts dertig exemplaren beschikbaar. Benno Barnard, Willem van Toorn, Leo Vroman en achttien andere dichters geven een hedendaagse poëtische reactie op het middeleeuwse Psalter. 
Prachtige cadans door de keuze voor slechts een paar zinnen met veel bijzinnen en komma's. Elke strofe is een zin en de eerste zin beslaat zelfs twee strofen. Natuurlijk even op Koning David gezocht bij Wikipedia. Immers, na het lezen van een goed gedicht begint het proces van doorgronden pas. 
 

Archief 2017