Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 39 - Leo Vroman: Goed werk

maandag 25 september 2017

Goed werk: water worden,
wortels van planten intrekken
trekvogels vullen met groen,
groeten doen naar beneden;
ach, ik zal dood wel tevreden
en vreselijk veel moeten doen.

1969


Nogmaals Leo Vroman dus en wederom uit de bundel Overleverigheid. Leo Vroman 95. Deze keer de keuze van collega-dichter Anton Korteweg en ook nu met zijn toelichting erbij:

Lieve overleverige Leo, je eerste gedichten zijn van 1941.
Wat ik het meest in je bewonder, is de speelse vanzelfsprekendheid waarmee je al langer dan ik in leven ben relaxed en opgewekt commentaar geeft op wat je tegen het lijf loopt: het verbazingwekkend leven en, dat toch vooral, het dito dood-zijn. Dat laatste krijg je volgens jou als supplement cadeau bij het eerste. Je beschouwt het leven in de aarde als een voortzetting van het leven op aarde, zij het met andere, lijfelijke, middelen. Maar ook als goed werk. Dat is een positieve grondhouding die me bijzonder aanspreekt. Maak het nog even goed.

Leo Vroman 
maakte het nog even goed. Hij zou, na deze jubileumuitgave t.g.v. zijn 95ste verjaardag, nog bijna vier jaar leven en stierf op 98-jarige leeftijd in aanwezigheid van echtgenote Tineke Sanders, met wie hij ruim 75 jaar samen was. Zij stierf anderhalf jaar later, 94 jaar oud. 
Ik gun hun dat zij daarboven nu niet vreselijk veel moeten doen, behalve weer altijd bij elkaar en wel tevreden zijn.   

Archief 2017