Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 34 - Jean de La Fontaine: De Krekel en de Mier

vrijdag 25 augustus 2017

Kriek, die heel den zomertijd
Zich met zingen had verblijd,
Zag met schrik de herfst verschenen:
Zelfs geen wormtjen, wáár ze zocht,
Dat den honger stillen mocht...
Mier zal wel een kruimtjen leenen
Uit haar volle voorraadschuur!
Kriekjen loopt naar miertjen-buur:
"Help," zoo sprak zij, "tot de lente
Mij grootmoedig aan de kost!
Woord van eer, dat schuld en rente
Binnen 't jaar zijn afgelost."
Maar, wat mier te wenschen liet,
Leenen was haar zwak juist niet.
"Ei, wat hebt gij," ving zij aan,
Heel den zomer toch gedaan?"
"Wel, ik heb uit al mijn macht
Trouw gezongen, dag en nacht."
"Trouw gezongen," zei de mier,
"Wel, dat doet me groot plezier.
'k Heb een goeden raad voor u:
Zingen deedt ge? Dans dan nu!"

Wees niet zorgloos! Als ge ziet,
Egoïsten helpen niet.
"Goede raad?" - Och, lieve man,
Goede raad, wie eet daarvan?

1871


Krekel heeft de hele zomer gezongen en verzuimde een wintervoorraad aan te leggen; als hij in de herfst bij buurvrouw Mier gaat aankloppen om wat graan te lenen, wijst die hem de deur. Wie heeft hier eigenlijk ongelijk? Je kan desgewenst concluderen dat Krekel beter had moeten weten en het slachtoffer wordt van zijn eigen onvoorzichtigheid; hij had een voorbeeld kunnen nemen aan Mier en vooruitziender en ijveriger moeten zijn! Anderzijds toont Mier zich bepaald harteloos: in een wereld waar het 'spijzen' van de hongerigen nog een werk van barmhartigheid heette, had ze zich milder mogen tonen. Gaat de fabel over luiheid of over gierigheid?

En dan begint de uitleg pas! Prachtig boek: De wereld van La Fontaine. Fabels & Frankrijk in de 17e eeuw, geschreven door Paul Pelckmans, hoogleraar Franse en algemene literatuur aan Universiteit Antwerpen.  


 

Archief 2017