Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 28 - Hella Franken: Pré-Pensionada

woensdag 12 juli 2017

Over zes jaar, gaan wij hier dan samen wonen
en geven wij dan alles op wat ons bindt
aan dat vlakke land van regen, noordenwind,
van regelmaat en nog vastere patronen?

Over zes jaar, is het ons dan welgezind,
dat dorp met het tempo anti-supersone -
zeker na uur zes en nulla ratione
dat je eraan ontsnapt - of zijn wij ziend blind?

't Is acht uur 's morgens als wij erover praten
(elke dag: broodje, topkoffie - ieder twee;
zes stuks voor ònze prijs van één, by the way!)

zittend op 't terras van koffiebar te C.
Met die oudjes om ons heen, denk ik gelaten:
over zes jaar. Otium cum Dignitate!

2017


Hella Franken is van 1956 en dus 61 jaar. Over zes jaar mag zij rusten in waardigheid. Oftewel: Otium cum Dignitate. Meer Latijn deze keer: nulla ratione, wat (want ik zocht het op) betekent: op generlei wijze. En supersoon komt van sonos... by the way.

De inhoud spreekt voor zichzelf deze keer: de ik-persoon en haar geliefde zitten aan een Italiaans koffiebarretje - plaats C, in de buurt van Rome, valt vaak in haar Reissonnetten uit het zuiden - en mijmeren over te zijner tijd verhuizen naar Italië; naar dat dorp met het tempo anti-supersone, zeker na uur zes. Uur zes staat cursief. Het zeer lage tempo na uur zes. Niet na zes uur, want dan is iedereen juist weer actief na de middagrust. Heet die, behalve in Spanje, in meer zuidelijke landen Siësta? Wikipedia biedt uitkomst en onverwachts ook meteen voor uur zes. Het woord Siësta blijkt afgeleid van het Latijnse woord  Sexta: het zesde uur. Ik lees: De Romeinen telden hun uren vanaf zonsopkomst. Het zesde uur was voor hen daardoor het middaguur.
Nog meer Latijn dus. Over zes jaar naar Italië? Hella Franken is nu al ingeburgerd!    
 

Archief 2017