Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 20 - Hella Franken: Een eeuw geleden

vrijdag 19 mei 2017Vorige eeuw dus

nog lang niet tachtig
die jongen daarachter
zoekt aandacht bij tweeden
want één dat ben ik en ik blief hem niet

Ik zit te dromen van
'n ander soort mannen
met banen en boten
met lijven en lusten
met idealen maar zonder mag ook

Hoed wel maar 'k hoed niet
scheiding want schijt aan
zo ziet hij ze beter die ogen
besierrade handen
halsreikend rijkende hals

Daarachter valt bijna van rechts
hand in de broekzak
vraagt zich af moet het anders
droomster o droomster in mij
vertel ik het haar

Daarachter maar dan links dus
zinderend zuchtende lippen
wie ziet zij zitten
lustobject wel want wat 
zij schaamt gaat in mij schuil

Vorige eeuw dus
nog lang niet tachtig
die jongen die meiden
andere tijden
plus een fotograaf

Nu zie ik die foto
van wie gekregen
hoe heette die jongen
wie waren wij witten
en waarom bovenal

Nou ja wij witten
niet allemaal
want linksonder vooraan
wel voor een deel
maar niet helemaal

Ogen ogen gehoekt
waarnaar zij kijkt
geen idee of naar wie
maar niet naar mij noch naar wie
mij nam wie zag 't draait om haar 

Vorige eeuw dus
nog lang niet tachtig
die meid links vooraan
zoekt aandacht bij tweeden
ik ben één blieft zij mij niet

2016


Alleen sonnetten in haar late debuut, schreef ik hier en hier, toen ik ook nog veronderstelde dat die bundel al in februari zou verschijnen. Pas drie maanden later ligt
Ik ben niet wie ik ben van Hella Franken in de winkel. Niet alléén, maar wel veel sonnetten. En een aantal beeldgedichten, zoals het bovenstaande. Is het Hella Franken zelf op die foto? Zij met dat hoofddeksel op? Hoed wel maar 'k hoed niet. Zie haar zitten en weten: ik ben één.

Hella Franken is van 1956 meldt de bio op de achterkant.
Nog lang niet tachtig moet vóór 1980 betekenen, want  we lezen vorige eeuw dus. Een foto van de middelbare school, halverwege de jaren zeventig? Toen was ze dus een jaar of achttien. Ja, zo zag het er toen uit, weet ik, ook van 1956. Alleen was er nog een fotograaf nodig om het vast te leggen en om het te zien: wie mij nam wie zag 't draait om haar
 

Archief 2017