Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een dagelijkse rubriek met gedichten en gedachten daarover.

Vanaf 2019 zijn de afleveringen genummerd; op 31 december kom ik uit op 365. En ja, het klopt dat ik meestal al verder ben dan het jaar oud is; er is immers zoveel moois om het over te hebben.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019, 20182017 en 2016.

Week 49 - Gerard Reve: Roeping

maandag 05 december 2016

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
vóór dit of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet savonds reeds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.

1973


Dat Gerard Reve ontbreekt in De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten, zou wel eens een andere reden kunnen hebben dan de eigenzinnige smaak van de bloemlezer. Ik veronderstel dat Ilja Leonard Pfeijffer hem graag had opgenomen, maar dat de Erven Reve weer eens te hoge financiële eisen stelde(n). Als dat zo is: bovenstaand gedicht, door Reve opgedragen aan de Zusters van Liefde te Weert, zou Pfeijffer zeker hebben gekozen.   

Archief 2016