Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 24 - 173. Dierenleven [15/52]

zaterdag 22 juni 2019Zo’n prachtfoto trekt natuurlijk meteen mijn aandacht. Kester Freriks schreef vrijdag (als ik dit schrijf, is het zondag 2 juni) in zijn Dieren-rubriek op Achterpagina van NRC-Handelsblad over de verhuizing van een flamingokolonie naar Zuid-Limburg. 

Ik citeer:
Ze horen bij elkaar, flamingo’s, ze vormen een kolonie, bewegen zich alsof ze één geheel vormen. Zoals een school vissen of een vlucht spreeuwen dat ook doen. Deze meimaand kregen vierhonderd grote flamingo’s […] een nieuw onderkomen in de GaiaZOO in Kerkrade. Ze zijn overgekomen uit Weltvogelpark Walsrode in Noord-Duitsland. Maar ze zijn hun huis daar na 25 jaar ontgroeid. Bij de GaiaZOO kwam het verzoek binnen om de kolonie over te nemen, zodat die niet versnipperd zou raken. Met de komst naar Kerkrade is de hechte sociale groep, waaronder vijftig jongen, bij elkaar gebleven.
Na verhuizing per vrachtwagen en een kort verblijf in een binnenruimte konden de vogels maandag 27 mei hun vrije vluchtvolière van 3.000 vierkante meter, waarin waterpoelen liggen en olifantsgras groeit, gaan verkennen. Directeur Rob Huppertz en dierverzorger Tjerk ter Meulen hebben het leefgebied zodanig ingericht dat het is alsof de vogels leven in hun eigen biotoop. Volgens Huppertz was het een spannend moment dat de flamingo’s naar buiten kwamen: „Het duurde ongeveer anderhalf uur. Eerst verkenden jonge vogels de buitenruimte – terwijl de grote groep aarzelend binnen bleef – maar gingen toch maar weer naar binnen. Opeens vlogen ze gezamenlijk naar een waterpartij verderop. Daaraan zie je dat de vogels een innige band hebben.”
Het was inderdaad een schitterend gezicht. De jonge vogels waren het meest nieuwsgierig, de oudervogels behoedzamer. Totdat een stel ouderen het sein leek te geven om op te vliegen, en daar gingen ze: een roze gloed van veren, deinende halzen en gestrekte poten. De filosofie van
GaiaZOO is dat de dieren er zoveel mogelijk leven als in de wilde natuur. Ter Meulen: „Met deze populatie verrijken we niet alleen de dierentuin, we vragen ook aandacht voor de flamingo. De kleine flamingo wordt met uitsterven bedreigd. We hebben 2019 uitgeroepen tot het jaar van de flamingo. De grote dient als ambassadeur voor de kleine. Van modder creëren we nesten en we hopen dat de vogels succesvol gaan broeden.”
Rondom de flamingo’s vliegen koereigers en ibissen, elders op de
 Afrikaanse savanne zien we neushoorns, zebra’s, springbokken en giraffen.
Maar kijk vooral goed naar de kolonie flamingo’s: ze draaien in cirkels rond, allemaal met de kop naar links of toch ineens weer naar rechts, in perfecte groepsdynamiek. Een dans, de flamingodans in Zuid-Limburg.


Tot slot ook nog een filmpje gevonden: kijk hier.

Archief 2019