Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 8 - 59. Ai Weiwei

donderdag 28 februari 2019


Bovenstaande afbeelding van het kunstwerk zette me meteen op het puntje van mijn stoel. Onderdeel van S.A.C.R.E.D., een tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die op uitnodiging van het Nexus Instituut binnenkort naar Nederland komt. 
 Hoe ver mag de kunstenaar gaan? Hoe ver moét hij gaan? Wat vermag de kunst in een tijd waarin dissidenten worden opgesloten en journalisten zonder pardon het land uit worden gezet? 
Op zaterdag 25 mei gaat Ai Weiwei in de aula van de Vrije Universiteit Amstrdam een publiek gesprek aan over de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Dit in het kader van de Nexus-lezing 2019. Titel: The Responsibilities of an Artist.

Uit het persbericht
In 2011 hielden de Chinese autoriteiten Ai Weiwei 81 dagen vast in de gevangenis, op grond van een valse beschuldiging van belastingfraude. Die ervaring werd de basis voor het kunstwerk S.A.C.R.E.D., een installatie van zes kijkdozen die Ai’s gevangenschap tonen op schaal. Het werk […] brengt de kijker in een buitengewoon ongemakkelijke positie. Precies dat is Ai’s kracht: hij strijdt tegen onrecht en weet daarbij de toeschouwer te engageren.[…] Met zijn enorm veelzijdige creativiteit en maatschappelijke engagement zet hij als een van de beroemdste en grootste kunstenaars van onze tijd vrijwel alles op het spel: hij werd gearresteerd, zijn paspoort werd ingenomen, en afgelopen zomer nog sloopten de Chinese autoriteiten zonder waarschuwing zijn studio in Beijing.
 Er zijn nog kaarten!!!

Archief 2019