Nieuws

1-9-2018: Van Het Rode Huis naar De Stroomwaard

Omstreeks half november verruil ik, na ruim 16 jaar, Het Rode Huis voor een waterhuis. Ook dat krijgt een naam, namelijk: De Stroomwaard
Met mijn verhuizen komt ook een einde aan de galeriefunctie van Het Rode Huis.